News

How do the seasons influence the hoof quality of your clients horses?

Posted on måndag, 3 september 2018

Farrier Paul Clark explains what he learned from shoeing In Portugal about how to handle the change from wet to dry season.

Skoning i Portugal

Det jag var tvungen att lära mig i Portugal var de förändringar som hovarna genomgår i övergången från torrperiod till regnperiod. Under mitt första år hadejag många tappskor när regnet satte igång. Numera lägger jag på skorna bredare när jag vet att vi kommer
att gå in regnsäsongen under kommande skoperiod. På så vis kan hoven utvidgas när den blir fuktig. Det går fortare än man anar för hovens form och storlek att förändras. Sömmen släpper på bara en dag när hoven börjar utvidgas. Vanligtvis får jag använda en
skostorlek större under regnperioden. Även övergången till torrperioden är anmärkningsvärd, men ur ett hovslageriperspektiv inte lika komplicerad eftersom det orsakar färre tappskor. Något som jag upptäckt i flera fall är att hoven krymper när den torkar, den kan till och med dras samman så pass i trakterna att trakterna förlorar kontakten med skon.”