News

When and why do you use extended heels for shoeing hind feet?

Posted on måndag, 23 juli 2018

Farrier and Vettec representative Martin Zimmer on why and how to use extended heels:

Trailers & förlängda traktarmar

Förlängda trakter
Förlängda trakter kan vara bra för hästar som behöver en palmar extension men inte kan ha ringskor. Det kan till exempel handla om hästar med platta hovar och understuckna trakter. Om dessa problem åtföljs av prolaps av eller känslig stråle ger en ringsko
ofta enbart begränsad hjälp eftersom den lägger ett för stort tryck på strålen eller inte passar ordentligt. Ytterligare en skillnad är att den största extensionen på till exempel en eggbarsko ligger i mitten, medan förlängda trakter, precis som namnet antyder, har sin maximala extension bakom den laterala och mediala trakten. Det kan ge mer stabilitet och stöd än man får med en eggbarsko. I och med att de förlängda trakterna kan ge en tidigare landning är de också ett bra hjälpmedel för hästar som slår i framskorna. I de fall då den tidigare landningen “förkortar” bakbenens rörelser för mycket men de förlängda trakterna hjälper hästen statiskt, kan de med fördel kombineras med en rak eller riktad tå. De kommer då att ge större yta och ökad stabilitet, samtidigt som tåmodifieringarna motverkar de eventuella negativa biverkningarna.

Korrekt traktposition på en sko med förlängda trakter