News

Icelandic horses – shoeing for tölt and pace

Posted on tisdag, 15 maj 2018

Farrier and Icelandic horse specialist Werner Kimmel explains how shoeing can help the Icelandic horse to develop a clear tölt and pace

At sko islandshästar

Tölt
Om hästen visar en tydlig och stabil fyrtaktig gångart i olika hastighet behövs ingen speciell skoning, men om syftet är mer rörelse används ofta olika skoningstekniker för att få optimalt resultat. En del hästar har problem med lateraliseringen, vilket innebär att de ändrar rörelser från en tydlig tölt till passgång. Dessa hästar har nytta av tyngre skor på framhovarna och lättare skor på bakhovarna. I en del fall kan det hjälpa att lägga på sulor och fyllnadsmaterial med 8 mm skor på framhovarna. Motsatsen är en häst som diagonaliserar tölten, vilket innebär att den visar travtendenser. Då kan det hjälpa med lättare framskor och tyngre bakskor.

Eftersom det är viktskillnaden som påverkar gångarten tjänar det inte mycket till att låta hovarna vara olika långa. En lättare eller tyngre sko fungerar endast på grund av viktskillnaden, medan längre hovar ger en annan mekanik och hävarm vilket ofta får negativa konsekvenser. Till avelstest får hästar ofta ha maximal hovlängd eftersom den tjockaste möjliga framskon är 8 mm.

Passgång
I passgång ser man framför allt två typer av problem. Ett problem är tendensen att hästen rör sig mer som i tölt, och det andra är tendensen att galoppera. För hästar som i passgången tenderar att visa en fyrtaktig rörelse eller tölt, kan det hjälpa med lättare framskor och tyngre bakskor för att stabilisera och få en tydlig tvåtaktig passgång. Om hästen har galopptendenser bör framskorna vara tyngre och bakskorna lättare. Om hästen skos med tyngre framskor kan det räcka att lägga på skor som väger lika mycket både på framhovarna och bakhovarna.