News

Do todays Reining horses need less wide sliding plates then 20 years ago?

Posted on onsdag, 5 juli 2017

Read how Reining horse farrier and trainer Martin Dümmel pics his shoes:

Stop and Slide

Hovslagarmagasinet: Hur väljer du rätt slidingplates?
Martin Dümmel: Jag tycker att det största misstaget inom dagens skoning av reininghästar är att man lägger på för breda skor på hästar som inte behöver det. Den skoningsstil som var helt rätt för 10-15 år sedan är för det mesta inte rätt i dag. Långdistansstoppers, som användes förr och som ofta kallades för “skaters” eftersom de låg ovanpå marken när de gled, används inte längre, utan tekniken i de moderna stoppen är annorlunda. Hästarna kommer ner djupare i underlaget med bakbenen men är ändå rundare och mer avspända när de gör ett stopp. Unga hästar skos vanligtvis första gången med skor som är högst 22 mm breda, och endast i sällsynta fall lägger vi på skor som är 25 mm breda. Skornas funktion är att hjälpa hästen att enkelt genomföra sina första stoppförsök, men de ska ändå ge tillräckligt grepp för att inte skrämma hästen. Om skorna är för breda i början blir hästarna rädda för att röra sig fritt och skadar lätt haser och knän. Jag gör en cirka 45-gradig tåriktning för att tån inte ska fastna i marken under stoppet. I början anpassar jag skorna till mittstrålfåran. Jag tror inte att det är bra att börja rotera skon inåt på unga hästar för att förhindra benen från att glida isär under stoppet. Först behöver jag se hur hästarna stoppar med enkel och korrekt skoning utan modifieringar. Vi behöver ge hästarna tillräckligt med tid att lära sig att göra stoppen innan vi börjar påverka hur
de gör stoppen genom att modifiera skorna. Om man skor hästar som rids av ryttare på amatörnivå är det oerhört viktigt att se hur ryttarna tränar sina hästar och speciellt hur de bygger upp sina “run-downs”. Ofta är det en felaktigt utförd run-down som hindrar hästen från att göra ett korrekt stopp. Om vi börjar modifiera skorna i sådana situationer skadar vi ofta hästens ben.