Swedish researcher Dr. Marie Rhodin on the challenges of telling circle-dependent asymmetries from lameness.

Hälta hos hästar

Longering
Longering är det vanligaste sättet att se en häst i rörelse under en längre tid och utförs ofta vid hältutredningar samt besiktningar. Vid longering kan dubbelsidiga hältor bli tydliga och många gånger syns hältor tydligare på det böjda spåret i höger eller vänster varv jämfört med rakt spår. För att bedöma hälta observeras symmetrin i den vertikala (upp och ned) rörelsen av huvudet för frambenshältor och korset för bakbenshältor. I en studie av 201 hästar, ohalta
enligt ägarna, registrerades symmetrin i hästarnas rörelsemönster i trav på rakt spår med hjälp av sensorer (1). Rörelseanalys utfördes även vid longering i höger och vänster varv på hästarna med symmetriskt rörelsemönster på rakt spår. Den mest påtagliga effekten av longeringen och det böjda spåret var att hästarna fick en asymmetrisk bäckenrörelse. Vid belastningen av det yttre bakbenet sjönk korset ned mer jämfört med när det inre bakbenet belastades. Denna rörelseasymmetri liknar en belastningshälta på det inre bakbenet. Efter det inre bakbenets frånskjut når korset en högre position jämfört med positionen korset når efter det att det yttre bakbenet skjutit ifrån. Denna rörelseasymmetri liknar en frånskjutshälta på det yttre bakbenet.Longering påverkar även symmetrin i huvudets vertikala rörelse men denna effekt är mindre förutsägbar (1–3). De voltinducerade asymmetrierna påverkas både av hastighet och radien på cirkeln varför dessa måste standardiseras vid t.ex. en hältutredning där man jämför hästens rörelser mellan höger och vänster varv eller när man utvärderar effekten av en bedövning eller behandling.Underlaget påverkar också graden av rörelseasymmetri där hästar objektivt bedömda som halta på rakt spår visade en större grad av hälta när de longerades och framför allt med det halta benet som innerben på ett hårt underlag (4). Att skilja de voltinducerad rörelseasymmetrier hos friska hästar från asymmetrier orsakade av en smärtsam hälta (5) kan ibland vara svårt (6).

  1. Rhodin M, Roepstorff L, French A, Keegan KG, Pfau T, & Egenvall A. “Head and pelvic movement asymmetry during lungeing in horses with symmetrical movement on the straight.” Equine Vet J. 2015; 48:315–20.
  2. Starke SD, Willems E, May S a, & Pfau T. “Vertical head and trunk movement adaptations of sound horses trotting in a circle on a hard surface.” Vet J. 2012; 193(1):73–80.
  3. Pfau T, Stubbs NC, Kaiser LJ, Brown LEA, & Clayton HM. Effect of trotting speed and circle radius on movement symmetry in horses during lunging on a soft surface. Am J Vet Res. 2012; 73(12):1890–9.
  4. Pfau T, Jennings C, Mitchell H, Olsen E, Walker A, Egenvall A, et al. “Lungeing on hard and soft surfaces: Movement symmetry of trotting horses considered sound by their owners.” Equine Veterinary Journal. 2015;
  5. Rhodin M, Pfau T, Roepstorff L, & Egenvall A. “Effect of lungeing on head and pelvic movement asymmetry in horses with induced lameness.” Veterinary Journal. 2013;