News

Does floating heels work on really dry feet?

Posted on måndag, 18 september 2017

Southafrican racehorse expert Andy Rivas explains how he approaches floating dry feet:

Galopphästar i Sydafrika

På de flesta hästar som Rivas skor uppstår det största trycket på hovens insida i snabb galopp. Det innebär att en upptryckt inre trakt kan orsaka problem. Om det inte behandlas korrekt kan det leda till smärta i den inre trakten. I milda fall försöker Rivas förändra trycken i hoven. Genom att göra den inre traktarmen smalare förflyttas markkontaktpunkten framåt, närmare den inre sidodelen, vilket innebär att den inre trakten inte får markkontakt för tidigt vid landningen. Resultatet blir ett minskat tryck på den
inre trakten både i stillastående och i rörelse.

I allvarligare fall gör han ett mellanrum mellan skon och hoven på den upphöjda trakten. Här är en speciell behandling före och efter skoningen nyckeln till framgång. Innan Rivas gör ett mellanrum mellan skon och hoven bandagerar han hoven med ett varmt omslag med vetekli och Epsomsalt™. Det gör att hoven blir tillräckligt mjuk för när han gör mellanrummet på den sidan. Skon slås på med endast två söm fram på den del av hoven som har mellanrummet och sedan får hästen stå så i boxen över natten. Den del av hoven som har mellanrummet och som i förväg mjukats upp kan normalt redan följande morgon få kontakt med skon, och då kan fler söm slås i. När det är klart görs hoven hårdare igen genom att man applicerar ett omslag med socker och eukalyptusolja. Det hjälper att hålla hoven på plats och motverkar dessutom eventuell känslighet som kan ha uppstått från den tidigare hornuppmjukande behandlingen. Proceduren med socker och eukalyptusolja för att göra hoven hårdare används också ibland för ömhovade hästar eller på topphästar för att få dem att prestera bättre.