News

Is there a difference between breakover and loading cracks?

Posted on lördag, 15 juli 2017

US farrier Scott Lampert explains how to tell what kind of crack you are dealing with:

Sprickor i hovens

Enligt Scott Lampert kan sprickor i hovens sidodel delas in i två typer:

Belastningssprickor och överrullningssprickor
Scott har under sin karriär tillbringat otaliga timmar med att filma hästar och sedan analyserat filmerna. Av en slump märkte han när han filmade hovar med sprickor att det tycks finnas två typer av sprickor som kan verka lika när man tittar på hästen i stillastående men som öppnas eller rör sig under andra delar av belastningsfasen. En belastningsspricka öppnas eller rör sig när hoven belastas, från landningen fram till genomtrampet. En överrullningsspricka öppnas eller rör sig under överrullningsfasen
(traktens lyft till tåns lyft). För att kunna behandla sprickor framgångsrikt måste man identifiera vilken typ av spricka det är man har att göra med.

Hur bedömer man sprickorna?
Enligt Scott är det bästa sättet att bedöma de olika sprickorna helt enkelt genom att filma hästens hov med mobilkameran. Hästen måste stå på ett hårt och jämnt underlag. Knepet är att hålla kameran eller telefonen på samma höjd som hoven och att INTE röra kameran medan hästen rör sig. Kameran ska alltså vara alldeles stilla hela tiden.

För den första delen av bedömningen börjar man filma hoven med sprickan i hovhöjd och ber en medhjälpare lyfta upp den kontralaterala hoven. När hästen står på bara en fram- eller bakhov ökar automatiskt belastningen på den andra hoven, vilket påminner om det som händer från det att hoven landar fram till genomtrampet. För den andra filmen håller man telefonen på samma sätt men ber nu medhjälparen att helt enkelt gå med hästen i en rak linje. På så vis rör sig hästens hov ut ur bild medan
man filmar. Här vill Scott gärna påminna om att man inte får glömma bakhovarna när man filmar mediala sprickor på fram hovarna, bakhovarna kommer nämligen gående mot dig strax efter framhovarna. Lite skämtsamt säger han att det kan vara en god idé att använda någon annans telefon när man gör sitt första försök att filma.

Genom att sedan spela upp de två filmerna i slow motion kan man identifiera om man har att göra med en spricka som huvudsakligen påverkas under belastning eller som huvudsakligen påverkas under överrullningen. Detta måste man veta när man sedan ska behandla eftersom skoningen kommer att se olika ut för de två typerna av sprickor. Enligt Scott tycks en del sprickor vara en kombination av båda typer och således blir behandlingen också en kombination av två metoder.