News

Do you choose keg shoes according to their coarseness?

Posted on måndag, 15 maj 2017

Why the farriers is the only person who should decide which shoe to use.

Share this article with your trainer and vet friends and team partners to help them understand why some decisions in shoeing should be left to the farrier:

Sömhålens placering

Sömhålen på en sko kan vara placerade längre in eller ut i förhållande till skons ytterkant. Om avståndet mellan sömhålet och skons ytterkant är större säger man att sömhålet är grovplacerat. Om avståndet däremot är mindre är sömhålet mindre grovplacerat.

På fabrikstillverkade skor finns det redan sömhål. Sömhålens placering kan ändras genom att hålen stämplas om med stämpelhammare och loppdorn, men i praktiken är det ganska ovanligt att man gör det, utan det är endast i specialfall. Om man behöver ändra sömhålens placering är det bättre att tillverka egna skor eftersom hovslagaren då redan från början kan bestämma hur grovplacerade sömhålen ska vara.

Det är framför allt hovens anatomi som avgör hur grovplacerade sömhålen ska vara.

Hästar kan ha olika tjocka hovväggar beroende på vilken ras och vilken typ av häst det handlar om. Moderna sporthästar med mycket fullblod i sig och fullblodshovar med tunna hovväggar är typiska exempel på detta. I andra änden av skalan finns de traditionella varmblodiga linjerna med starka, tjocka hovväggar. Om man använder samma skomodell och lägger på skorna på samma sätt på dessa två hästtyper kommer något av följande att inträffa:

Om en sko med alltför grovplacerade sömhål används på en hov med tunna hovväggar finns det risk att hoven drabbas av sömstick eftersom sömmen kan hamna innanför vita linjen. I praktiken är det emellertid inte lika vanligt som det andra alternativet, vilket är att om en sko som inte har tillräckligt grovplacerade sömhål används på en hov med starka och tjocka hovväggar kommer det dessvärre att ta ett tag för skadan att ske. I det fallet hamnar sömmen nämligen för långt mot utsidan, så att de hamnar i hovväggen i stället för i vita linjen där de borde hamna. Det innebär stora skador för hovväggens kvalitet. Ofta påbörjar man en behandling med olika tillskott och andra hovvårdsprodukter, ibland ser man till och med själva skorna som roten till det onda, medan det egentligen handlar om felaktigt placerade söm.

Rent praktiskt innebär detta att veterinären borde säga vilken effekt skon bör ha i stället för att föreskriva en viss fabrikstillverkad skomodell. En del av de fabrikstillverkade skor som rönt kommersiella framgångar under de senaste åren, varav många har en förbättrad överrullningseffekt, har sömhål som är anpassade till fullblodshovar. Det är så gott som omöjligt att använda dessa skor på hovar med tjocka väggar utan att på lång sikt orsaka skador på hovkapseln. Därför är det bättre att kommunicera vilken effekt
man vill ha och sedan låta hovslagaren fatta beslut om vilken sko man ska använda för att nå den effekten.

Som vi nämnde tidigare, påverkar skons passform hur pass grovplacerade sömhålen ska vara, det vill säga om skon till exempel läggs på bredare eller tajtare, vilket är vanligt på engelska hunterhästar. Vi återkommer till det här ämnet i ett kommande nummer.

Order The Farriers Journal No. 185 to read the full article or get a full print/digital subscription.