News

Is there a possibility to reduce lever forces while using a lateral extension?

Posted on tisdag, 5 september 2017

Farrier instructor Christoph Schweppe shows one of his favourite hind shoe modifications:

Modifierade skor – Trakterna
Att kunna modifiera fabrikstillverkade skor effektiv underlättar hovslagarens dagliga arbete avsevärt. Det innebär att vi slipper tynga ner våra fordon med alltför många olika förtillverkade varianter och vi kan i stället anpassa skorna individuellt till olika hästars behov. Hovslageriinstruktören Christoph Schweppe ska här visa oss tre olika sätt att modifiera trakterna, och förklarar även när han använder respektive modifiering.

Lateral extension på skons hovyta
Den här modifieringen ger en större yta på skons hovsida och förflyttar marksidans hävarm som påverkar hovleden medialt. Eftersom markytan nu är indelad i två delar med olika vinklar sjunker den ner i mjuka underlag ungefär som en skoarm som inte alls har breddats. På så vis slipper man det ökade trycket man ofta ser på breda laterala trakter som uppstår till följd av begränsningar i hur mycket hoven sjunker ner i underlaget. Hästar med utåtrotation i benets nedre delar, med början i hasen, kan ha nytta av denna modifiering, som ger den ofta överbelastade laterala trakten större yta att stå och utvecklas på, och minskar trycket på den sidan genom att förflytta hävarmarna på skons markyta medialt. På hårt underlag kan hästar ha nytta av ett minskat tryck eftersom den mest perifera kontaktpunkten med underlaget i den breddade trakten inte ligger lika lateralt som på en vanlig sko. Skoarmen rör sig bort från det bearbetade området medan den också förändras (blir rundare/får en mer accentuerad inåtböjning). Det kan hjälpa att räta ut skoarmen innan man påbörjar modifieringen.